Association of the Deaf in Vushtrri

Mr Faton Parduzi – President

Mr besim Rrahmani – Vice President

Mr Abedin Isufi – Secretary

Mr Ramadan Rrahmani – Treasurer

Ms Mexhide Ismajli – Board Member

 

Address:

Shoqata e të Shurdhërve në Vushtrri

Rr. Dëshmorët e Kombit PN, Vushtrri 42000

Email:    shshvushtrri@gmail.com

Tel:       044  767 904  (Message Only)                                                                                                      

Board Members, 2014 – 2018